4th International Conference Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection and Applications

August 24-26, 2020, Tomsk, Russia

Submitted reports

 1. Antsygin V.D., Mamrashev A.A., Nikolaev N.A., Pavlenko A.V.
  Terahertz properties of thin film strontium barium niobate single crystals
 2. Sharaevsky M.V., Vozianova A.V., KuzikovaA.V., Masyukov M.S., Khodzitsky M.K.
  3D terajets produced by dielectric structure  
 3. Zykov D.V., Demchenko P.S., Makarova E.S., Kablukova N.S., Asach A.V., Novotelnova A.V., Tukmakova A.S.
  THIN-FILM STRUCTURES BASED ON BISMUTH AND ANTIMONY FOR TERAHERTZ PHOTONICS
 4. Smolyanskaya O.A., Kulya M.S., Petrov N.V., Trukhin V.N., Kravtsenuyk O.V., Mounaix P., Guillet J.-P., Guillet J.-P.
  Modelling of biological tissue interaction with EM wave in THz spectral ranges: real objects and phantom experiments 
 5. Lobanov Y.V., Vakhtomin Yu.B., Pentin I.V., Tretyakov I.V., Trifonov A.V., Khabibullin R.A., Shchavruk N.V., Galiev R.R., Goltsman G.N.
  Output power and spectral characteristics of terahertz quantum cascade lasers operated in a pulsed mode  
 6. Masyukov M.S., Vozianova A.V., Grebenchukov A.N., Gubaidullina K.V., Zaitsev A.D., Khodzitsky M.K.
  Optically tunable terahertz chiral metasurface based on multi-layered graphene  
 7. Zykova L.A., Khasanov I.Sh., Nikitin A.K., Gerasimov V.V., Knyazev B.A.
  Terahertz surface plasmon resonance ghost imaging and microscopy
 8. Masyukov M.S., Zaitsev A.D., Khodzitsky M.K.
  Asymmetric Graphene Metamaterial for Narrowband Terahertz Modulation  
 9. Pavelyev V.S., Degtyarev S.A., Khonina S.N., Tukmakov K.N., Reshetnikov A.S., Knyazev B.A., Choporova Yu.Yu
  ELEMENTS OF SUBWAVELENGTH TERAHERTZ PHOTONICS
 10. Vozianova A.V., Kuzikova A.V., Nazarov R.Kh.,Demchenko P.S., Zhang T., Zakharova M.V., Podshivalov A.V., Fokina M.I., Uspenskaya M.V., Khodzitsky M.K.
  PHANTOM TISSUES FROM MEMBRANE BIOPOLYMER COMPOSITE MATERIALS FOR TERAHERTZ APPLICATIONS  
 11. Konnikova M.R., Cherkasova O.P., Nazarov M.M., Shkurinov A.P.
  THz spectroscopy as a method for detecting thyroid diseases    
 12. Vorontsova I.O., Parpulova K.V., Melnik M.V., Tcypkin A.N., Kozlov S.A.
  Numerical simulation of the Z-scan technique in the terahertz spectral range using the approximate solution of the modified field dynamics equations