The XVII Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 02-07, 2012, Zelenogorsk, St.Petersburg region, Russia

Photos

July2, first day

 • Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
  Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
 • Opening ceremony, organizing committee
(Yuri Ponomarev, Nikolai Filippov, Ivan Grigoriev, Valery Perevalov, Leonid Sinitsa)
  Opening ceremony, organizing committee (Yuri Ponomarev, Nikolai Filippov, Ivan Grigoriev, Valery Perevalov, Leonid Sinitsa)
 • Shore of the Finnish Gulf
  Shore of the Finnish Gulf
 • Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
  Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
 • Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
  Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
 • Symposium hotel
  Symposium hotel
 • Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
  Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
 • Oleg Polyansky (University College London, Great Britain) and Semen Mikhailenko (Tomsk, Russia)
  Oleg Polyansky (University College London, Great Britain) and Semen Mikhailenko (Tomsk, Russia)
 • First day
  First day
 • Chair Yuri Ponomarev (Institute of Atmospheric Optics (IAO), Russia)
  Chair Yuri Ponomarev (Institute of Atmospheric Optics (IAO), Russia)
 • Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
  Invited lecture, Alexander Kouzov (St. Petersburg University, Russia)
 • Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
  Invited lecture, Jeremy M Hutson (Durham University, United Kingdom)
 • Symposium participants, first impressions
(Olga Naumenko, Olga Nikiforova, Eugeniya Starikova, Alain Barbe, Olga Sulakshina, Tat'yana Chesnokova)
  Symposium participants, first impressions (Olga Naumenko, Olga Nikiforova, Eugeniya Starikova, Alain Barbe, Olga Sulakshina, Tat'yana Chesnokova)
 • Alain Barbe (Reims, France) and Eugeniya Starikova, Olga Sulakshina, Olga Nikiforova, and Tat'yana Chesnokova (Tomsk, Russia)
  Alain Barbe (Reims, France) and Eugeniya Starikova, Olga Sulakshina, Olga Nikiforova, and Tat'yana Chesnokova (Tomsk, Russia)