The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 19

 • V.N. Saveliev, T.M. Petrova, O.V. Naumenko
  V.N. Saveliev, T.M. Petrova, O.V. Naumenko
 • L. Sinitsa, O. sulakshina, A. Campargue, K. Firsov
  L. Sinitsa, O. sulakshina, A. Campargue, K. Firsov
 • Poster session D. Discussion around D23
  Poster session D. Discussion around D23
 • R. Imasu: CO2 retrieval for GOSAT mission
  R. Imasu: CO2 retrieval for GOSAT mission
 • S. Civis and guest speaker R. Georges
  S. Civis and guest speaker R. Georges
 • Invited lecture. M. Child
  Invited lecture. M. Child
 • The thunderstorm on the Volga
  The thunderstorm on the Volga
 • The thunderstorm on the Volga
  The thunderstorm on the Volga
 • Chair A. Kosterev and speaker A. Stolyarov
  Chair A. Kosterev and speaker A. Stolyarov
 • Poster session D. S. Lokshtanov
  Poster session D. S. Lokshtanov
 • The Volga river before thunderstorm
  The Volga river before thunderstorm
 • V. Perevalov, G.-S. Cheng, O. Boyarkin, I. Sherstov
  V. Perevalov, G.-S. Cheng, O. Boyarkin, I. Sherstov
 • D10 and D11 posters - hot discussions
  D10 and D11 posters - hot discussions
 • T. Chesnokova, K. Firsov and A. Barbe
  T. Chesnokova, K. Firsov and A. Barbe
 • The Volga river before thunderstorm
  The Volga river before thunderstorm
 • Coffee break
  Coffee break
 • HighRus in the cloudburst
  HighRus in the cloudburst
 • The Volga river before thunderstorm
  The Volga river before thunderstorm
 • A. Campargue and S.-M. Hu
  A. Campargue and S.-M. Hu
 • Discussions. L.N. Sinitsa and A. Campargue
  Discussions. L.N. Sinitsa and A. Campargue
 • M.Yu. Balashov, M. Koshelev, O. Kharchenko
  M.Yu. Balashov, M. Koshelev, O. Kharchenko
 • V.I. Perevalov: What news for HCN? (Poster D21)
  V.I. Perevalov: What news for HCN? (Poster D21)
 • S. Mikhailenko, Time-table for July, 19
  S. Mikhailenko, Time-table for July, 19
 • R. Imasu, A. Kozodoev, Yu. Kalugina
  R. Imasu, A. Kozodoev, Yu. Kalugina
 • Poster session D
  Poster session D
 • Poster session. Vl.G. Tyuterev and S. Shirin (Poster D12)
  Poster session. Vl.G. Tyuterev and S. Shirin (Poster D12)
 • Coffee break
  Coffee break
 • Guest speaker L. Gianfrani
  Guest speaker L. Gianfrani