The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 20

 • Nizhny Novgorod participants and S. Civis
  Nizhny Novgorod participants and S. Civis
 • Shui-Ming Hu and Mark Child
  Shui-Ming Hu and Mark Child
 • K.I. Arshinov from Vitebsk
  K.I. Arshinov from Vitebsk
 • Chair Mikhail V. Tonkov
  Chair Mikhail V. Tonkov
 • Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev
  Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev
 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
  Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
 • Invited speaker Markus Sigrist
  Invited speaker Markus Sigrist
 • Junko Imasu and Ryoichi Imasu
  Junko Imasu and Ryoichi Imasu
 • Alain Campargue
  Alain Campargue
 • Vladimir G. Tyuterev and Markus Sigrist
  Vladimir G. Tyuterev and Markus Sigrist
 • Invited speaker Alain Barbe
  Invited speaker Alain Barbe
 • Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev
  Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev
 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
  Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
 • Mark Child and Michel Vervloet
  Mark Child and Michel Vervloet
 • E. Satrikova, A.V.Lapinov and M. Guelin
  E. Satrikova, A.V.Lapinov and M. Guelin
 • Andrey Nikitin and Mikhail V. Tonkov
  Andrey Nikitin and Mikhail V. Tonkov
 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
  Excursion in museum of N.I. Lobachevskii
 • A.P. Kotkov in Kozlovka
  A.P. Kotkov in Kozlovka
 • Ilya Glebov and Vladimir A. Shuvalov
  Ilya Glebov and Vladimir A. Shuvalov
 • Alexander P. Shkurinov and Oleg Boyarkin
  Alexander P. Shkurinov and Oleg Boyarkin
 • L. Sinitsa, L. Gianfrani, A. Lapinov, M. Koshelev
  L. Sinitsa, L. Gianfrani, A. Lapinov, M. Koshelev
 • Yulya Kalugina in Kozlovka
  Yulya Kalugina in Kozlovka